FI SV

Digitaalinen Suomi – yhdenvertainen kaikille

#Digiarkeen.

Digi arkeen -neuvottelukunta on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten vuoropuhelukanava. Se on koonnut huolenaiheensa ja ehdotuksensa toimintakertomukseen.

Miten yhdenvertaisuus taataan digitaalisessa Suomessa? Miten kognitiivinen saavutettavuus huomioidaan digipalveluissa? Miten digituen tuottaminen resursoidaan tai saadaan digitalisaatio kotoutumisen tueksi? Entä tutkimus digitalisoinnin vaikutuksista yksilöön ja kulttuuriin?

Tutustu toimintakertomukseen