Digitalisering

Det finländska samhället omformas som bäst. Stora strukturella förändringar pågår.

Digitaliseringen skapar för sin del möjligheter för framgångsrikt genomförande av förändringarna. Den utmanar oss till att ifrågasätta vedertagna handlingssätt och att skapa nya, bättre och flexiblare praxis.

Digitaliseringen ställer i praktiken medborgarna och företagen i centrum för serviceutvecklingen. Seniorers välfärd kan förbättras med hjälp av smarta hälsotjänster, barn kan lära sig historia och geografi i virtuella omgivningar och behovet av att äga en bil kan försvinna i och med heltäckande kollektivtrafiktjänster.

Var och en av oss har olika behov i olika livssituationer. Födseln av den förstfödda skapar ett behov för barnfamiljstjänster, arbetslösa vill klara sig på arbetsmarknaden, och pensionärer vill vara pigg och välmående. Digitaliseringen skapar allt bättre och pålitligare servicekedjor för ett gott liv och för olika livssituationer. Den hjälper oss att sörja för allas välfärd och framgång, och fungerar i sista hand som ett slags förändringsskydd.

Finland hör redan nu till världstoppen när det gäller offentliga digitala tjänster. Finländarnas digikompetens är bäst i hela EU. Framgångsförutsättningarna är alltså ypperliga. Det viktigaste är trots allt att se till att kunden står i fokus för serviceutvecklingen. Då skapar vi verkligen ett samhälle för oss själva.

Mer information: