Distansservice

– kommunicera med en sakkunnig över nätet

Kunden kan kommunicera med en myndighet över nätet. Detta kallas för Distansservice. I praktiken öppnar en servicerådgivare vid samservicestället eller Servicepunkten en webbförbindelse med rätt myndighet, varefter kunden och myndigheten kan se varandra via en videoförbindelse. Nödvändiga handlingar, såsom t.ex. blanketter eller annan information kan visas på skärmen. Myndigheten kan fysiskt befinna sig var som helst i Finland, och kunden behöver endast gå till närmaste samserviceställe eller Servicepunkt som tillhandahåller distansservice. En tolk eller någon annan myndighet kan också vara närvarande vid videomötet. Kunden sparar både på tid och på pengar då han eller hon inte behöver resa till annan ort för att sköta sina ärenden.  

Distansservice kan utnyttjas vid 58 samserviceställen och Servicepunkter i fem olika landskap. Service tillhandahålls av TE-byråerna, magistraterna, FPA, rättshjälpen, Skatteförvaltningen och i vissa fall av kommunerna. Serviceurvalet varierar, och de kommunala tjänsterna är kommunspecifika.

Bekanta dig med servicen: Etäpalvelu tutuksi –videon
Karta över kommuner som tillhandahåller distansservice (på finska)
Samserviceställen och Servicepunkter (ASPA) som tillhandahåller distansservice (på finska)

Kommunicera med myndigheter hemifrån

Det är inte längre någon framtidsfantasi att medborgarna kontaktar myndigheter med sin egna hemdator. Våren 2015 testade man i samband med hemanvändningsförsöken för distansservice olika distansanvändningssätt vid verkliga kundsituationer, och man erhöll värdefull information om hur det lönar sig att erbjuda tjänster åt medborgarna via distansförbindelser. Distansserviceprojektet kommer också att sammanställa en handbok för ibruktagandet av distanstjänster, och den kommer att ges ut hösten 2015.

Läs mera om hemanvändningsförsöket (på finska)

Tidsbeställningssystemet

Ett nytt tidsbeställningssystem planeras för distansservicen. Systemet kan användas förutom av samserviceställen och Servicepunkter som erbjuder distansservice även av statliga myndigheter som tillhandahåller distansservice och senare även av medborgare. 

En del av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

Det viktigaste målet med projektet för utveckling av den offentliga förvaltningens kundservice (Kundservice2014-projektet) är att kunderna skulle ha tillgång till den offentliga förvaltningens kundbetjäning vid gemensamma Servicepunkter i hela landet på likvärdiga villkor och på ett rimligt avstånd från hemmet. Distansservicen är en väsentlig del av den gemensamma kundservicen och erbjuder en kommuniceringskanal från Servicepunkten till sakkunniga vid myndigheten. Gemensam kundservice har provats i fem kommuner: Kiiminki (Uleåborg), Saarijärvi, Pelkosenniemi, S:t Michel och Pargas. Målet är att distansservicen utvidgas till att täcka hela landet i samband med Kundservice2014-projektet före utgången av 2019.

Presentationsvideo: Asiakaspalvelu2014 - keskeiset valtion ja kuntien asiakaspalvelut yhdellä käynnillä