FI SV EN

EU ja kansainvälinen yhteistyö hallinnon digitalisaatiossa

Sähköinen hallinto ja digitaaliset palvelut ovat voimakkaan kehittämisen kohteena niin EU:ssa ja EU-maissa kuin myös muualla maailmassa sekä useissa kansainvälisissä järjestöissä.  ’Sähköisen hallinnon’ (e-Government) ohella kansainvälisissä yhteyksissä käytetään myös  laajempaa käsitettä ’digitaalinen hallinto’ (digital government), joka on laajempi käsite. Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto on osallistunut aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja seurannut muiden maiden kehittämistyötä hakien vertailutietoja ja kokemuksia muiden maiden sähköisen/digitaalisen hallinnon ja palvelujen kehittämisohjelmista.

JulkICT:n kansainvälisten asioiden tavoitteena on:

  • Vaikuttaa toimialan EU-aloitteiden valmisteluun sekä kansainvälisten organisaatioiden sähköistä/digitaalista hallintoa koskeviin ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin siten, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduksi
  • Hakea kansainvälisestä toiminnasta hyödyllisiä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Suomen julkiselle hallinnolle ja koko yhteiskunnalle
  • Vahvistaa osaltaan Suomen tunnettuutta hyvin menestyvänä ICT-maana.

JulkICT-osasto on mukana noin kolmessakymmenessä ohjelmassa, hankkeessa ja/tai työryhmässä eri kansainvälisissä organisaatioissa. JulkICT vastaa myös Suomen osalta moniin kansainvälisiin vertailuihin, jotka voivat koskea muun muassa sähköistä hallintoa tai julkisen hallinnon tietojen käyttöä.

Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on yhteistyö EU:n, OECD:n ja ICA:n (kansainvälisten maiden ylimpien tietohallintojohtajien verkoston) kanssa. Yhteistyösuhteita on myös YK UNPAN verkoston kanssa. JulkICT-osasto tekee aktiivista yhteistyötä Pohjoismaiden ja lähinaapurimaiden, kuten Viron kanssa.

Tutustu tarkemmin:

Mer infromation: