Virtuellt evenemang som en del av beredningen av reformen av statsandelssystemet för kommunal basservice

Måndag 29.1.2024 kl. 9.00 –  12.00

finansministeriet

Virtuellt evenemang som en del av beredningen av reformen av statsandelssystemet för kommunal basservice

Vi bjuder in alla kommuner till en virtuell tillställning måndagen den 29 januari 2024 kl. 9:00–12.00 som en del av beredningen av reformen av statsandelssystemet för kommunal basservice.

I början av evenemanget finns en drygt en timme lång del (på finska) som är gemensam för alla kommuner. Alla som är intresserade av systemreformen kan delta i den. Evenemanget direktsänds och du kan följa evenemanget via denna länk. Evenemanget leds av MDI:s utvecklingsdirektör Janne Antikainen och hans kolleger.

Som arbetsplattform fungerar screen.io, som är en enkel arbetsplattform på webben. I början av tillställningen är den för alla öppna länken https://mdi.screen.io/vos. Sidan är öppen och där kan man gärna redan nu prova på dess funktioner, svara på förhandsfrågan ”Vilka anser du vara de viktigaste utvecklingsbehoven inom statsandelssystemet för kommunal
basservice med beaktande av de förändringar i kommunernas uppgifter som social- och hälsovårdsreformen och arbets- och näringsreformen medför?” samt ställa öppna frågor eller anmärkningar som har med reformen att göra.

Efter den inledande delen finns en workshop som riktar sig till de tjänsteinnehavare som ansvarar för kommunernas ekonomi. 

Program

Allmänna delen (på finska)

9:00
Öppning av evenemanget
kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

9:15
Reform av statsandelssystemet för kommunal basservice
Mål och tidsplan för reformen
Arbetsgruppens ordförande, överdirektör Jani Pitkäniemi

Frågor och diskussion

9:50 Kommentarer
Stadsdirektör Timo Koivisto, Jyväskylä stad
Stadsdirektör Jari Parkkonen, Heinola stad
Stadsdirektör Liisa Heinämäki, Alavus stad

10:20 Paus

Workshop

10:30-12.00 Handledd workshop för personer som ansvarar för kommunernas
ekonomi

Obs! Det skriftliga material som producerats vid evenemanget behandlas med hjälp av artificiell intelligens (ChatGPT 4.0).

Målgrupper: kommuns