Kansainväliset rahoituslaitokset

Kontteja. Kuva: Werner Nystrand / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIB) ja Pohjoismaiden investointipankkia (NIB) koskevasta valmistelusta.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla. Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin (EBRD) asioiden valmistelusta vastaa ulkoasiainministeriö. Valtiovarainministeriö tekee Suomen Pankin ja ulkoasiainministeriön kanssa yhteistyötä IMF- ja EBRD -asioissa.

Ministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Valtiovarainministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubia ja EU:n makrotaloudellista talousapua koskevat asiat.

Sivun yhteyshenkilö: Kristina Sarjo

 

Yhteystiedot