Irland

Den låga räntenivån och bankernas givmilda finansiering överhettade fastighetsmarknaderna i Irland. Fastighetsbubblan sprack, vilket ledde till kreditförluster som störtade den Irländska banksektorn i en kris.

Den internationella finansieringskrisen hade dessutom en betydande inverkan Irland eftersom banksektorn var stor i förhållande till samhällsekonomin.

Oron ökade på finansieringsmarknaderna inom euroområdet i takt med att krisen inom den Irländska ekonomin och finansmarknaden upptrappades. Krisen tillspetsades så kraftigt att den irländska regeringen blev tvungen att ansöka om finansieringsstöd i november 2010 för att stabilisera läget. 

Anpassningsprogrammet för Irland fastslogs i december 2010.

Irland lösgjorde sig från finansieringsstödprogrammet i december 2013. Landet övergick i tillsynsskedet efter finansieringsstödprogrammet som varar tills 75 % av finansieringsstödslånet som euroländerna beviljat betalats tillbaka.

Programmets innehåll och målsättningar

Anpassningsprogrammet för Irlands ekonomi fokuserar på förstärkandet av den offentliga ekonomin, förnyandet av bank- och finansieringssektorn samt förnyandet av samhällsstrukturerna.

Reformerna genomfördes inom den planerade tidtabellen. 

Irlands finansieringsstödsprogram

Programmets omfattning

Irland beviljades ett finansieringsstödsprogram på 67,5 miljarder euro i december 2010. 17,7 miljarder beståd av EFSI-lån, 22,5 miljarder av EFSM-lån och 22,5 miljarder av lån från IMF. Storbritannien, Sverige och Danmark beviljade dessutom bilateralt lån åt Irland för sammanlagt 4,8 miljarder euro.

Irland täckte dessutom själv 17,5 miljarder av programfinansieringen med egna pensionsmedel, vilket höjde det sammanlagda beloppet till 85 miljarder euro.

Irlands utträde ur EFSI-finansieringen