Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet 2020–2023 har upprättats i samband med beredningen av statens budgetproposition för 2020 och statminister Antti Rinnes regerings första plan för de offentliga finanserna. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammets betoning ligger på en granskning av kommunekonomins utvecklingsutsikter och statens åtgärder. Åtgärdernas verkningar har utvärderats ur hela kommunalekonomins perspektiv, med hänsyn till kommunstorleksgrupper och med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett av finansministeriet utsett sekretariat som inkluderar samtliga centrala ministerier som bereder lagstiftning som gäller kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar kommunalekonomin, samt av Finlands Kommunförbund. Förhandlingen mellan staten och kommunerna har förts i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet 2020-2023, hösten 2019

Kommunekonomiprogrammet 2020-2023, hösten 2019, programmets centrala innehåll

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Kommunekonomiprogrammet 2020-2023, våren 2019

Kommunekonomiprogrammet för år 2019, hösten 2018

Kommunekonomiprogrammet 2019-2022, våren 2018

Kommunekonomiprogrammet för år 2018, hösten 2017

Kommunekonomiprogrammet 2018-2021, våren 2017 

Kommunekonomiprogrammet för år 2017, hösten 2016

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020, våren 2016

Kommunekonomiprogrammet 2016-2019, hösten 2015

Kommunekonomiprogrammet 2016–2019, våren 2015

 

 

Tanja Rantanen, enhetschef 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530338  


Jussi Lammassaari, Specialsakkunnig 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530060  


Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Arto Salmela, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530377