Menokartoitus 2016

Valtion menot, valtion osarahoittamat etuus- ja palvelujärjestelmät sekä verotuet

Menokartoitus, joka julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 2015, on päivitetty pääministeri Sipilän hallitusohjelman sekä viimeaikaisten muutosten myötä. Menokartoitus sisältää poliittisen päätöksenteon tueksi aineistoa siitä, millaisia etuuksia, palveluja ja toimintoja Suomessa rahoitetaan julkisin varoin, miten menokohteiden rahoitus määräytyy ja mikä on toiminnan vaikuttavuus tutkimusten ja selvitysten näkökulmasta (kyseessä on siis ns. spending review). Sekä alkuperäinen, että päivitetty menokartoitus on laadittu ministeriöiden yhteistyönä.

Selvitykseen on sisällytetty neutraalit yleiskuvaukset keskeisimmistä julkisista menoista, joiden rahoittamiseen valtio osallistuu. Menokartoituksessa ei ole kuvattu kaikkia julkisen talouden tai valtion budjetin menoja, vaan mukaan on valittu suurimmat, keskeisimmät ja kiinnostavimmat kokonaisuudet.