Rakentaminen 2019-2020, kevät

Rakennusalan suhdanneryhmä, kevät 2019

Koko rakentamisen tuotannon arvioidaan vähenevän ½-2½ prosenttia vuonna 2019 ja edelleen 1½-3½ prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2018 erityisesti asuinrakentaminen nosti rakentamisen tuotannon arviolta 3½ prosenttiin.

Raksu arvioi, että vuonna 2019 aletaan rakentaa 37 000–39 000 asuntoa. Vuonna 2020 aloituksia tehdään arvion mukaan useita tuhansia vähemmän. Viime vuonna uusia asuntoja alettiin rakentaa ennätyksellisen paljon, jo toista vuotta peräkkäin, noin 44 000–45 000 kappaletta.

Uudistalorakentaminen vähenee vuonna 2019. Rakennuslupakuutiot vähenivät viime vuonna noin 10 prosentilla vuodentakaisesta. Uusia rakennushankkeita käynnistyi kohtuullisen paljon lähes vuoden 2018 loppuun asti, joten rakennettavaa kantaa on vuoden 2019 alussa paljon.

Korjausrakentamisen määrän arvioidaan kasvaneen vuonna 2018 noin 1 prosenttia ja kasvavan edelleen vuonna 2019 noin 1½ prosenttia. Asuinrakennusten korjaaminen lisääntyy voimakkaammin kuin muiden rakennusten korjaaminen.

Maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna 2-3 prosenttia, kun hallituksen kärkihankeinvestoinnit päättyvät hallituskauden päättyessä. Suuria infrahankkeita on kuitenkin meneillään: muun muassa länsimetron kakkosvaihe ja Raide-Jokerin rakentaminen pääkaupunkiseudulla alkanee vuonna 2019.