Budget översikt 2015

Budgetpropositionen för 2015 överlämnades till riksdagen den 15 september 2014. Budgetöversikten innehåller en sammanfattning av det viktigaste innehållet i budgeten.

Språkversioner: