Budgetöversikt 2016

Budgetpropositionen för 2016 överlämnades till riksdagen den 28 september 2015. Budgetöversikten innehåller en sammanfattning av det viktigaste innehållet i budgeten.

Språkversioner: