Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Aluekierros 4. -  25.3.2020

Hankinta-Suomen aluekierroksen osalta jäljellä olleet Mikkelin (17.3), Kuopion (18.3), Jyväskylän (19.3), Oulun (24.3) ja Rovaniemen (25.3) tilaisuudet on peruttu. Kansallisen hankintastrategian valmisteluun voi vaikuttaa myös verkkoaivoriihessä, joka on avoinna 27.3.2020 saakka. 

Hankintojen vaikuttavuutta edistämässä  –aluekierros keskeytyi

Hankinta-Suomi oli järjestämässä maaliskuun aikana aluekierrosta, jossa oli tarkoitus vierailla kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen tapaamassa kuntien ja valtion virastojen johtohenkilöitä ja hankinta-asiantuntijoita sekä palveluntuottajien ja järjestöjen edustajia. Kierroksesta ehdittiin toteuttamaan Tampereen, Kokkolan ja Salon tilaisuudet ennen sen keskeyttämistä koronavirustilanteen vuoksi.

Tilaisuuden ppt-esitys

Keskustelussa pääsi ottamaan kantaa luonnosteltuihin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin, tuomaan alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja tekemään ehdotuksia strategian sisältöön. Keskustelun tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi.

Vaikuta hankintastrategiaan verkkoaivoriihessä

Tule mukaan luomaan kansallista hankintastrategiaa ja aloita verkkoaivoriihi. Verkkoaivoriihi on avoinna 27.3.2020 saakka.

Tule rakentamaan kansallista hankintastrategiaa

Suomen kansallinen hankintastrategia julkaistaan syksyllä 2020. Hankinta-Suomi työstää julkisten hankintojen strategiaa laajamittaisessa yhteistyössä eri hankintaan liittyvien sidosryhmien kesken. Kansallista hankintastrategiaa toimenpide-ehdotuksineen ja mittareineen työstetään avoimissa työpajoissa 27.2 ja 1.4 Helsingissä.

Ilmoittaudu työpajoihin ja ole mukana vaikuttamassa kansalliseen hankintastrategiaan!

Työpaja 1.4 järjestetään etäyhteydellä. Työpajat on tarkoitettu hankinta-ammattilaisille.

Jos et pysty osallistumaan työpajaan, niin voit vaikuttaa hankintastrategiaan osallistumalla verkkoaivoriiheen viimeistään 27.3.2020.

Myös lausunto- ja kuulemiskierrokset kansallisesta hankintastrategiasta ovat tulossa myöhemmin tänä vuonna.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu hankintalakiin ja sen soveltamiseen verkossa.

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

Tutustu tarkemmin:

Meitä on jo monta – ole sinäkin mukana edistämässä julkisten hankintojen vaikuttavuutta! 

Katso lista mukana olevista tahoista

Lisätietoja:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi( Kuntaliitto)

Se videor (på finska)