Työkalut ja menetelmät

Valtion työmarkkinalaitos (VTML) tarjoaa virastoille ja laitoksille tietoa ja työkaluja viraston henkilöstövoimavarojen johtamiseen. VTML:n palvelutuotteita ovat mm. Työnantajan henkilöstötieto (Tahti), VMBaro-tutkimustyökalu, Kieku-tietojärjestelmä, Tulosohjauksen käsikirja, CAF – yhteinen arviointimalli sekä Ylva-järjestelmä.

Tahti – työnantajan henkilöstötieto

Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti on henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva palvelu valtiotyönantajien käyttöön. Tahti tarjoaa tietoa henkilöstöstä neuvottelutoiminnan, budjetoinnin, toiminnan suunnittelun ja henkilöstöjohtamisen tueksi. Tahti on vain työnantajakäytössä ja sen käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksia.

Tahtin tilastotietokanta valtion henkilöstöstä on yhtenäinen, ajantasainen ja kattava. Ministeriöt, virastot ja laitokset saavat aikaisempaa helpommin vertailutietoa hallinnonaloista, virastotyypeistä, koko valtiosta, yleisistä työmarkkinoista ja EU-palkoista. Lisäksi Tahti tarjoaa helppokäyttöisiä raportteja, eri aihealueista, kuten henkilöstömääristä, ansioista, henkilöstötilinpäätöksistä, työajasta, työtyytyväisyydestä, työvoimakustannuksista, sairauspoissaoloista ja johdonraporteista. Raportit ovat aihealueesta riippuen saatavilla joko kuukausi- tai vuositason tilastotiedoilla.

Tietosuojaseloste

Yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
[email protected]

Henkilöstötilinpäätös HTP

Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja siitä tehtävä henkilöstötilinpäätös tai -kertomus ovat henkilöstön strategiseen johtamiseen liittyvän kehittämisen ja päätöksenteon työkaluja. Ne ovat myös hälytysjärjestelmiä, jotka mahdollistavat kielteisen kehityksen tunnistamisen ja aikaisen ongelmiin puuttumisen. Lisäksi niillä voidaan tukea uuden henkilöstövoimavarakeskeisen johtamismallin käyttöönottoa. HTP-raportit julkaistaan Tahti-järjestelmässä.

Yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
[email protected]

Valtion palkka-analyysit (VPL)

Valtion työmarkkinalaitos tuottaa valtion palkkatilastointiluokitukseen perustuvaa ja työn vaativuuden arviointiin pohjautuvaa analysoitua ansiotietoa. VPL-luokituksen avulla on mahdollista verrata samansisältöisiä ja työn vaativuudelta samantasoisia tehtäviä keskenään työn vaativuuden arviointijärjestelmästä riippumatta. Valtion palkka-analyysiraportit julkaistaan Työnantajan henkilöstötietojärjestelmässä (Tahti).

Yhteystiedot
Analyytikko
Juho-Pekka Jortama
puh. 02955 30119
[email protected]

Tahti simulointi

Tahtin simulointiväline auttaa virastoja neuvotteluprosessin läpiviemisessä sekä kustannusten ennakoinnissa ja budjetoinnissa. Työkalun avulla voidaan laskea palkankorotusten ja henkilöstömuutosten kustannusvaikutuksia.

Yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
[email protected]

VMBaro

VMBaro

VMBaro on kyselytutkimustyökalu, jolla voi mitata ja seurata organisaation henkilöstön työtyytyväisyyttä, henkilöstön mielipiteitä lähiesimiesten johtamistyön onnistumisesta sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Järjestelmä tarjoaa myös vertailutietoja. Tutkimustyökalu on valtion organisaatioille maksuton.Tutkimustyökalu käyttöönotto tapahtuu VMBaro-sivuston kautta http://www.vmbaro.fi/

VMBarosta vastaa 1.10.2018 alkaen Palkeet.

Yhteystiedot: vmbaro(at)palkeet.fi.

Lisätietoja Palkeiden sivustolla

 

Kieku-tietojärjestelmä

 

Kieku-hanke

Kieku-hanke on yhtenäistänyt valtion henkilöstö- ja taloushallinnon sähköiset palvelut yhtenäiseksi ja tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Yhteystiedot
Neuvottelujohtaja
Sari Ojanen
puh. 02955 30100
[email protected]

Tulosohjauksen käsikirja

Tulosohjaus

Tulosohjauksen uudistettu käsikirja on julkaistu tulosohjauksen tietokortteina. Käsikirja ei kata kaikkia tulosohjauksen aihealueita vaan painottuu tulosohjauksen keskeisimpiin alueisiin ja nykyisiin kehittämiskohteisiin.

Yhteystiedot
Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh. 02955 30263
[email protected]

CAF-yhteinen arviointimalli

CAF - yhteinen arviointimalli

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Uusin versio CAF-kriteeristöstä on CAF 2013, joka on käännetty myös suomeksi. Virastot voivat hankkia CAFiin liittyviä lisäpalveluita HAUS kehittämiskeskus Oy:stä: CAF ja laatujohtamisen palvelut

Yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
[email protected]

Valtion ylimmän johdon vaativuudenarviointijärjestelmä

Ylva on VTML:n työkalu valtion ylimmän johdon (Ylva I-taso) tehtävien vaativuuden arviointiin.

Ylva soveltuu virastoissa myös alemman johdon (Ylva II-tason) tehtävien vaativuuden arviointiin silloin, kun tehtävät eivät kuulu omien palkkausjärjestelmien piiriin. Ylva-vaativuusarviointitiedot ja -palkkavertailut raportoidaan virastoille vuosittain JOTI-järjestelmästä (JOTI=Johdon tietojärjestelmä).

Yhteystiedot
Järjestelmäasiantuntija
Seija Korhonen
puh. 02955 30115
[email protected]