Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsområdena har beviljats de första statsunderstöden inom programmet Hållbar tillväxt

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2022 12.30
Pressmeddelande
Händer som håller växten

De första statsunderstöden till välfärdsområdena för Finlands program för hållbar tillväxt har beviljats. Syftet med statsunderstödet är att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och att öka kostnadseffektiviteten.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar inom sitt ansvarsområde i samordningen av Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras genom EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för pelare 4 i det nationella programmet, som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdsministeriet och öka kostnadseffektiviteten. När det gäller pelare 3 ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för åtgärderna för att öka sysselsättningsgraden och kompetensnivå i syfte att påskynda den hållbara tillväxten.  

Det utlystes understöd för sammanlagt cirka 53 miljoner euro, och beviljades stöd för sammanlagt cirka 34 miljoner euro. Målet för finansieringen är att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som covid-19-epidemit orsakat, att permanent snabba upp tillgången till vård i hela landet genom att använda nya verksamhetsmodeller och digitala tjänster samt att främja genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Genom de åtgärder som utvecklas med finansieringen ska man också främja genomförandet av vårdgarantin inom primärvården, minska ojämlikheten och satsa på att problem kan identifieras och förebyggas i ett tidigare skede.   På så sätt kan man förbättra tjänsternas kvalitet och öka kostnadseffektiviteten. Dessutom ska man främja införandet av nya digitala lösningar.  

Statsunderstödet söktes för projekt i alla 22 välfärdsområden. Därtill lämnade kompetenscentrumen inom det sociala området in en gemensam ansökan. Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, som med stöd av förordningen om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (582/2017) hade möjlighet att ansöka om finansiering, deltog i den separata ansökan. 

Den finansiering som beviljas nu kan användas för projekten till utgången av 2022. Den korta användningstiden beaktades i fördelningsgrunderna för understödet. Hösten 2022 ordnas en andra ansökningsomgång som gäller åren 2023–2025.  


Mer information 

Kirsi Paasovaara, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet 
tfn 0295 163 012, kirsi.paasovaara(at)gov.fi 

Heli Parikka, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295163165, heli.parikka(at)gov.fi