Hoppa till innehåll
Media

Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli – det sker också ändringar i den yttre gränskontrollen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 13.27
Pressmeddelande 85/2021

Statsrådet har beslutat att förlänga den inre gränskontrollen till den 25 juli för att säkerställa att hälsosäkerhetsåtgärderna vidtas. Efter den korta övergångsperioden upphör den inre gränskontrollen och inreserestriktionerna vid de inre gränserna. Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Det sker även ändringar i den yttre gränskontrollen.

Den inre gränskontrollen återupptas perioden 12.7–25.7 i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige för att förebygga att olika varianter av covid-19 sprids. Fritidsbåtstrafik är emellertid tillåten mellan de ovannämnda länderna.

Den inre gränskontrollen upphör med grund i epidemiologisk bedömning i trafiken mellan Finland och Litauen, Finland och Slovenien samt Finland och Schweiz.
Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag.

Tillåtna inresegrunder vid de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik från länder för vilka den inre gränskontrollen fortsätter är returresa som företas av en person bosatt i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat, arbetsresa eller resa av annan nödvändig orsak.

Utöver de grunder som nämnts ovan är inresa till Finland från EU- eller Schengenländer tillåten om personen kan visa upp intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller över en covid-19-sjukdom som personen insjuknat i för mindre än sex månader sedan. Under dessa förutsättningar kan man komma till Finland också för en fritidsresa.

Med detta avses följande situationer: 1) du har fått en fullständig vaccinationsserie (en eller två doser beroende på vaccinet) och det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen eller 2) du har insjuknat i coronasjukdom för mindre än 6 månader sedan.

Intyg över negativt testresultat för coronavirus eller intyg över första vaccindosen räcker inte som grund för inresa vid gränsen

Som social- och hälsovårdsministeriet meddelade allmänheten tisdagen den 6 juli i fråga om åtgärder i anslutning till hälsosäkerheten räcker ett intyg över negativt coronatest före ankomsten till landet eller intyg över att den första vaccindosen erhållits minst 14 dygn före ankomsten till landet som grund för inresa. De som reser till Finland bör emellertid beakta att enbart ett sådant här intyg inte räcker som grund för inresa under perioden 12–25.7 från länder i fråga om vilka den inre gränskontrollen fortsätter eller för vilka det finns inreserestriktioner.

I enlighet med rekommendationerna från hälsomyndigheterna ska i båda de ovannämnda fallen en person som reser in till landet gå och bli testad inom 3–5 dagar efter ankomsten till landet. Det gäller att undvika kontakt med andra människor och stanna hemma eller på inkvarteringsstället tills ett negativt testresultat har bekräftats.

Personer som reser till Finland bör regelbundet följa hälsomyndigheternas och Gränsbevakningsväsendets webbsidor.

Beslutet gällande trafik över de yttre gränserna fortsätter vara i kraft

Beslutet gällande trafik över de yttre gränserna är i kraft till och med den 22 augusti 2021 för att förebygga att virusvarianter sprids.  Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet.

Inreserestriktionerna baserade på epidemiologisk bedömning upphör den 12 juli för invånare från Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Brunei, Kosovo, Moldavien och Serbien i trafiken till Finland från länderna i fråga. Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Bulgarien, Rumänien, San Marino och Vatikanen samt i trafiken mellan Finland och Albanien, Australien, Hongkong, Israel, Japan, Macao, Nordmakedonien, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och Taiwan i fråga om invånarna i dessa länder. Inresa begränsas inte på grund av den låga incidensen av coronavirus och smittorisken i länderna. Inreserestriktionerna återinförs i trafiken från Libanon till Finland i fråga om invånare i Libanon.

Inreserestriktionerna avvecklas eftersom den inre gränskontrollen upphör i sin helhet från och med den 26 juli 2021 i trafiken till Finland från Andorra, Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanen. Detta eftersom dessa länder enligt EU:s rekommendationer är jämförbara med Schengenländerna.

Vid de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik tillåts returresa för personer bosatta i Finland eller en annan EU- eller Schengenstat, och inresa av annan nödvändig orsak. Personer som inte har finskt medborgarskap och som är bosatta i en annan EU- eller Schengenstat har emellertid inte rätt att återvända till sitt hemland via Finland, med undantag för flygresenärer, om transiteringen beror på en fritidsresa.

Personer som är bosatta i EU- och Schengenstater och som före inresan till Finland kan visa intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, eller har insjuknat i covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, kan i fortsättningen komma till Finland eller resa till sitt hemvistland genom Finland även genom den yttre gränsen. 

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land.

Mer information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] Det råder rusning vid medborgarrådgivningstjänsten och det kan ta längre tid än vanligt att få svar. Resenärer rekommenderas att kontrollera gällande anvisningar för gränsövergång i första hand på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Se gällande inreserestriktioner och krav på hälsosäkerheten på webbplatserna nedan.