Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Region- och lokalförvaltningsdagarna ordnas den 17 - 18 augusti i Tammerfors

Finansministeriet
16.6.2016 10.18
Nyhet

Finansministeriet och Tammerfors universitet ordnar de traditionella Region- och lokalförvaltningsdagarna den 17 - 18 augusti i Tammerfors. Temat för detta tionde seminarium är hur förvaltningen kan stödja utvecklingen i Finland.

På onsdagen presenteras de allmänna riktlinjerna för förvaltningsutvecklingen samt pågående reformer. Programmet inkluderar bl.a. ett inlägg från OECD:s vice generalsekreterare Mari Kiviniemi samt aktuell information om social- och landskapsreformen. På torsdagen dryftar man kommunernas roll i förändringen och medborgarnas nya digitala ärendehanteringssätt. Temana behandlas i likhet med tidigare år både ur praktiskt och ur forskningsperspektiv.

Deltagarna har i regel bestått av företrädare för statens region- och lokalförvaltning samt kommunerna. Företrädare för den statliga centralförvaltningen, affärslivet och tredje sektorn har också ofta deltagit i seminariet. Representanter för media är också välkomna.

Inbjudan

Anmälningarna (på finska) till den avgiftsbelagda tillställningen bör lämnas in senast den 10 augusti.

Tillställningens webbplats (inkvarteringsinformation etc.)

Förfrågningar:

Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30003, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden