Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Annika Klimenko vald till biträdande budgetchef

Finansministeriet
19.12.2019 14.44
Pressmeddelande
Annika Klimenko.

Statsrådet har utnämnt politices magistern Annika Klimenko till biträdande budgetchef vid finansministeriet. Klimenko arbetar nuförtiden som budgetråd vid finansministeriet.

”Det är fint att få fortsätta arbetet med frågor som är viktiga för alla finländare i denna nya roll. Budgetavdelningen har nyligen inlett utvecklandet av statens ram- och budgetplanering i syfte att effektivisera budgetprocesserna och att förbättra användbarheten av informationen som produceras. Det är viktigt att beslutsfattarna och medborgarna vet hur gemensamma medel samlas in och hur de används”, säger Klimenko.

Klimenko har tidigare arbetat vid ministeriets budgetavdelning med mångsidiga uppgifter som har ett samband med beredningen av finanspolitiken och statsbudgeten, ramarna samt planen för de offentliga finanserna. Senaste uppdraget var att leda den finanspolitiska beredningsgruppen i egenskap av budgetråd. Klimenko har tidigare arbetat bland annat som överaktuarie vid Statistikcentralen.

Biträdande budgetchefen bistår budgetchefen i ledandet av budgetavdelningens verksamhet. Biträdande budgetchefens viktigaste uppgift är att delta i beredningen av finanspolitiken och den ekonomiska politiken, och i beredningen av planen för de offentliga finanserna, ramarna för statsfinanserna samt statsbudgeten som utgör delar av dessa.

Statsrådet utnämnde Klimenko till tjänsten för en femårsperiod från och med början av 2020.

Ytterligare information:

Sami Yläoutinen, Budgetchef, tfn 02955 30320, sami.ylaoutinen(at)vm.fi