Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om coronabidrag för sjukvårdsdistrikt inleds

Finansministeriet
27.8.2020 14.14
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 27 augusti 2020 en förordning enligt vilken de kostnader och underskott som coronaepidemin orsakar sjukvårdsdistrikten kompenseras. Förordningen träder i kraft 2020-09-01.

Med statsunderstödet ersätts kostnaderna för behandling av coronapatienter och beredskap inför pandemin samt sjukvårdsdistriktens eventuella underskott. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 reserverades det 200 miljoner euro för ändamålet.   

Understöd kan beviljas samkommuner inom sjukvårdsdistrikten. Ansökningstiden för understödet inleds omedelbart efter att förordningen träder i kraft. Finansministeriet sänder sjukvårdsdistrikten anvisningar för ansökan om understöd. 

Regeringens proposition publiceras på sidan Beslut (på finska).

Ytterligare information:
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 389, vesa.lappalainen(at)vm.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 388, ville.salonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden