Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om statsunderstöd för främjandet av digitaliseringen i kommunerna inleddes

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2019 15.32
Pressmeddelande

Finansministeriet öppnade idag den 13 november ansökan för statsunderstöd för främjandet av digitaliseringen i kommunerna.

Statsunderstöd som avses i incitamentssystemet kan beviljas sådana projekt som främjar digitalisering och som förnyar verksamhetssätten eller serviceprocesserna och förbättrar deras kvalitet och genomslag.

Understöd kan sökas för sådana förändringar i verksamheten, uppgifterna och de interna processerna där:

  • mer kundorienterade serviceprocesser utvecklas med utnyttjande av gemensamt utvecklade lösningar
  • gemensamma dataspecifikationer och tillvägagångssätt utvecklas för tjänsterna så att kunderna kan hantera ärenden digitalt och information kan överföras mellan kommunernas system
  • lagstadgade tjänster i kommunerna utvecklas till elektroniska genom samarbete
  • kommunernas informationsledning/ledning genom information förbättras
  • kommunernas strategiska processer utvecklas eller
  • ny teknik såsom programrobotik, artificiell intelligens och processautomation utnyttjas i den offentliga förvaltningen.

Tiden för ansökan om understöd löper ut 19.12.2019 kl. 16.15. Objekten för utvecklingsprojekt och understöd ska i första hand vara förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. I denna sökomgång beviljas statsunderstöd endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Understöd kan i denna omgång inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovård, ärendehantering eller arkivering och inte heller för verksamhetsområdet beträffande utvecklandet av byggd miljö.

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslagskraft samt projektens allmänna betydelse för kommunerna.

Ytterligare information om understödet och hur man söker det finns på finansministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122

Förvaltningspolitiken Kommunärenden