Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om statsunderstöd för främjandet av digitaliseringen i kommunerna inleds i augusti

Finansministeriet
11.7.2019 13.38
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 11 juli en förordning om incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna. Förordningen gäller bland annat de allmänna förutsättningarna för statsunderstöd som beviljas kommunerna, godtagbara kostnader samt andra villkor för användningen av understödet.

Statsunderstöd som avses i incitamentssystemet kan beviljas sådana projekt som främjar digitalisering och som förnyar verksamhetssätten eller serviceprocesserna och förbättrar deras kvalitet och genomslag./p>

Projekt som främjar digitaliseringen har en central roll i utvecklingen av god offentlig förvaltning och när det gäller att öka tillgången till och användningen av tjänster. Alla kommuner kan ansöka om understöd.

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslagskraft samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. Statsunderstöd kan beviljas en kommun eller flera kommuner gemensamt.

2019 års ansökan om statsunderstöd inleds i början av augusti. Noggrannare ansökningsanvisningar och tidtabeller publiceras vid samma tidpunkt.

Ytterligare information:

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066 (11-12.7.)
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020 (fr.o.m. 8.8)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122 (fr.o.m. 29.7)