Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder hushållens ekonomiska situation

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2023 13.18
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp ska utreda hushållens ekonomiska situation med tanke på behoven under den riksdagsvalperiod som börjar 2023. Utredningen ska i synnerhet fokusera på skuldsatta hushåll och effekterna av en högre räntenivå än tidigare.

Utöver hushållens ekonomiska situation kommer arbetsgruppen även att utvärdera bostadsmarknaden, bankernas tillstånd och makrostabilitetspolitiken. Arbetsgruppen ska också utreda hurdana konsekvenser slopandet av ränteavdraget för bostadslån haft för olika typer av hushåll.

Arbetsgruppen tar i utredningen ställning till åtgärdsalternativ i synnerhet i fråga om finanspolitiken och lagstiftning som gäller makrostabilitetspolitiken. I ställningstagandena beaktas utöver hushållens och det finansiella systemets tillstånd även den offentliga ekonomin samt policylösningarnas inverkan på hushållens ekonomiska val.

Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef Juha Majanen är arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen. 

Arbetsgruppens mandattid löper ut den 14 mars.  

Mer information: 
Lauri Kajanoja, finanspolitisk samordnare, tfn 0295 530 554, lauri.kajanoja(at)gov.fi