Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgruppen som utrett statens resande har publicerat sin slutrapport

Finansministeriet
5.11.2019 15.29
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som utrett statens resande och reseförvaltning har slutfört sitt arbete. Arbetsgruppen anser att statens resestrategi borde uppdateras och att organiseringen av reseförvaltningen borde justeras på grund av förändringarna i verksamhetsomgivningen.

Arbetsgruppen hade som mål att utreda nuläget med resandet och reseförvaltningen samt uppnåendet av målen för reseförvaltningen. I samband med utredningen genomfördes en omfattande enkät som fick över 2 000 svar. Den täckande responsen utgör ett solitt underlag för utvecklandet av resandet och statens reseförvaltning.

Slutrapporten innehåller förslag till konkreta fortsättnings- och utvecklingsåtgärder

Statens resestrategi bör enligt arbetsgruppen uppdateras och organiseringen av reseförvaltningen borde justeras med hänsyn till den förändrade verksamhetsomgivningen. Arbetsgruppen föreslår också att mötes- och tillställningsförvaltningen skulle betraktas som en separat funktion. Detta skulle möjliggöra koncentrering av volymer och utveckling av mötes- och tillställningsförvaltningen, och det skulle dessutom bli lättare att förenhetliga praxis och göra processerna smidigare.

Rapporten har publicerats på webben.

Slutrapport av arbetsgruppen för utredning av läget i fråga om resande och reseförvaltning

Ytterligare information:

Hannu Koivurinta, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30117, hannu.koivurinta(at)vm.fi