Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Artificiell intelligens och robotisering borde utnyttjas effektivare inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet
15.2.2017 11.02 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 12.56
Nyhet

Hurdana möjligheter erbjuder artificiell intelligens och blockkedjor åt den offentliga förvaltningen? Detta utvärderas i finansministeriets rapport Framtidsblickar – digitaliseringens och robotiseringens möjligheter.

Rapporten består av välkända finländska framtidsforskares samt blockkedje-, digitaliserings- och säkerhetsexperters artiklar. Den lyfter fram sådana tekniska delområden inom den tekniska brytningen där artificiell intelligens och robotik spelar en central roll, och där den offentliga förvaltningen borde medverka synnerligen aktivt. Den offentliga förvaltningen borde inte bara själv utnyttja dessa delområden, utan även framför allt möjliggöra den nödvändiga förändringen till exempel genom att förnya lagstiftingen.

I slutet av rapporten tar man även upp risker och hotbilder som tekniken medför. Datasäkerheten bör i fortsättningen uppfattas som en del av ett mera omfattande perspektiv som inkluderar hela den digitala säkerheten. Ju mera vi förlitar oss på digitala tjänster, desto mera utsätter vi oss för olika slags störningar. Riskhanteringen, verksamhetens kontinuitet samt säkerställandet av förmågan att reagera mot olika slags hot måste ingå i all verksamhetsutveckling.

Finansministeriet ordnar under vårens gång workshoptillställningar där möjligheterna att utnyttja de i rapporten beskrivna delområdena inom den offentliga förvaltningen gås igenom noggrannare. Rapporten är en del av Suomidigi-helheten och diskussioner om temat förs på Suomidigi.fi.

Framtidsblickar – digitaliseringens och robotiseringens möjligheter (på finska)

Ett seminarium som har ett samband med rapporten ordnades i november. Sakkunnigpresentationerna och materialet från tillställningen finns på seminariets webbplats (på finska).

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, specialsakkunnig, VAHTI-generalsekreterare, tfn 02955 30140, kimmo.rousku(at)vm.fi