Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utbildningsprogrammet för automatiserad rapportering om ekonomin underlättar förberedelserna inför reformen

Finansministeriet
18.9.2018 10.40
Nyhet

Rapporteringen av kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter förnyas 2021. Aktörer inom kommunerna och landskapen erbjuds hösten 2018 avgiftsfri utbildning till stöd för förberedelserna inför reformen.

Kommunerna och landskapen ska efter reformeringen av rapporteringen om ekonomin rapportera de ekonomiska uppgifterna i Statskontorets databas för ekonomisk information enligt en enhetlig tidtabell och med enhetliga informationsinnehåll. Samma informationsinnehåll ska betjäna flera olika myndigheters informationsbehov så att parallella insamlingsprocesser ska kunna slopas.

Inom den utsatta tiden lämnade olika remissinstanser in sammanlagt 57 utlåtanden om lagen om ekonomiska uppgifter som stödjer verksamhetsmodellen. 

Utbildning åt kommunala myndigheter och landskapsaktörer

Hösten 2018 erbjuds avgiftsfri utbildning för inledandet av beredningen i kommunerna och i organen som bereder landskapen. Den första tillställningen ordnas i Helsingfors den 26-27 september, varefter turnén fortsätter till Åbo, Tammerfors och Uleåborg.   

Nyaste informationen om genomföringen av reformen finns på Kommuninformationslotsen.

Ytterligare information:

Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 029 5530 040, denis.galkin(at)vm.fi