Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Avtal om garantiarrangemang

Finansministeriet 17.7.2012 13.47
Pressmeddelande -

Finlands förhandlingar om garantier för stabilitetsprogrammet för de spanska bankerna har avslutats med gott resultat. Genom garantiarrangemangen ger den spanska insättningsgarantifonden Finland garantier som begränsar de finländska skattebetalarnas risker med avseende på lånet till stabilitetsprogrammet.

Garantiarrangemangen följer samma modell som garantierna för Grekland. Också nu fastställs garantierna med ett förlustantagande på 40 procent, som är kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s beräkning utifrån historiska data för den förväntade förlusten i den insolvenssituation som drabbat Spanien. Utifrån detta antagande är det totala garantibeloppet 769,92 miljoner euro om hela programmet uppgår till 100 miljarder euro vilket är det tak för stödprogrammet för Spanien som euroländerna fastställde i juni.

Garantin inbetalas i kontanter på Finlands garantikonto allteftersom Spanien beviljas lån. Om Finlands garantier till Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF förfaller till betalning, förfaller också garantin till betalning.

Regeringen ger vid sitt allmänna sammanträde onsdagen den 18 juli 2012 ett meddelande om det spanska låneprogrammet till riksdagen, som behandlar frågan torsdagen den 19 juli 2012.

Garantiavtalet kan göras offentligt i större omfattning än det var möjligt i fråga om Grekland, eftersom den spanska inlåningsgarantifonden inte har någon affärsverksamhet. Riksdagens befogenheter att ta del av hela garantiavtalet har tryggats separat i avtalet.

Närmare information lämnas av understatssekreterare Martti Hetemäki, tfn 09 160 33091, och specialmedarbetare Matti Hirvola, tfn 0400 764518.

EU