Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bil- och fordonsbeskattningen anpassas till den nya mätmetoden för utsläpp

Finansministeriet
31.5.2018 15.13
Pressmeddelande

En bils koldioxidutsläpp påverkar den årliga fordonsskatt och bilskatt som tas ut i samband med första registreringen. Mätningen av utsläpp förändras. Regeringen föreslår att bil- och fordonsbeskattningen av bilar som registreras enligt de nya utsläppsvärdena anpassas till den nya mätmetoden. Ändringen av mätmetoden kommer inte att ha någon betydande inverkan på beloppet av bil- och fordonsskatten på bilar som registreras enligt de nya utsläppsvärdena.

NEDC-testen (New European Driving Cycle), som tillämpats vid mätningen av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen (CO2) under en lång tid, ersätts med den nya WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Den nya mätmetoden är noggrannare och kan resultera i högre CO2-värden. Den nya mätmetoden gäller endast nya bilar som registreras för första gången, och den påverkar inte CO2-värdet av bilar som redan är i bruk, inte heller bilbeskattningen av dem eller deras årliga fordonsskatt.

Bil- och fordonsskattetabellerna anpassas till den nya mätmetoden

De anpassade skattetabellerna föreslås gälla de bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med den nya WLTP-metoden. De nuvarande bil- och fordonsskattetabellerna tillämpas även i fortsättningen på övriga bilar. De anpassade skattetabellerna motsvarar i genomsnitt den nuvarande skattenivån, men somliga bilars bil- och fordonsskatt kan på grund av den nya mätmetoden antingen höjas eller sänkas jämfört med dagsläget. 

De nya bilskattetabellerna för bilar som uppmätts med WLTP-metoden föreslås träda i kraft den 1 september 2018. De ska tillämpas på bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 1 september 2018 eller därefter. 

Den nya fordonsskattetabellen för bilar som uppmätts med WLTP-metoden föreslås träda i kraft vid ingången av 2019 och den ska gälla den 1 januari 2020 och skattedagarna som följer därefter. Den föreslås bli tillämpad på samtliga bilar som uppmätts med WLTP-metoden.

Även de bilar som har ett mätresultat enligt den nya WLTP-metoden ska emellertid beskattas enligt de nuvarande skattetabellerna tills de nya skattetabellerna träder i kraft. I dessa fall tillämpas till den skattskyldiges fördel det så kallade korrelerade värdet. Det korrelerade värdet beräknas med hjälp av CO2MPASS- verktyget som EU-kommissionens forskningsinrättning utvecklat. Det används för att omvandla det nya WLTP-värdet till att motsvara värden inom det gamla NEDC-systemet.

Regeringspropositionen (Fliken Asiakirjat, på finska)
Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras (nyhet 7.7.)
CO2MPASS-verktyget

Mer information:

Merja Sandell, regeringsråd, tfn 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi
Ella Luikku, skattesakkunnig, tfn 02955 30091, ella.luikku(at)vm.fi