Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De ungas akademi, finansministeriet, Skatteförvaltningen, FPA, Kyrkostyrelsen och Kommunförbundet informerar
De unga dryftar användingen av skattepengar vid #verottaako-workshoppar

Finansministeriet
20.11.2017 10.30
Pressmeddelande
Verottaako-workshop i Södra-Hagalund gymnasiet 17.11.2017.
Bild: Melissa Hanhirova / De ungas akademi

#Verottaako-kampanjen ordnar workshoppar vid olika läroanstalter. Studerandena kan bland annat gå igenom varför man betalar skatter och vilka tjänster man får för skattepengarna. Finansminister Petteri Orpo öppnade kampanjen måndagen den 20 november.

Även om största delen av finländarna förhåller sig positivt till skatter, ifrågasätter sig en liten del av de unga - liksom även av de vuxna - varför det lönar sig att betala skatter. Syftet med #verottaako-kampanjen är att hjälpa de unga förstå hur mycket som betalas med skatteintäkter, och vilken betydelse skattemedlen har för välfärdssamhället. Målet är framför allt att utöka de ungas medvetenhet och kunskaper om skatter men också att framkalla egna idéer om ärendet.

”Det var intressant att få diskutera om hur skatter borde användas, och om det är rättvist ur vårt perspektiv. Workshoppen klargjorde hur viktig beskattningen är för samhället, och hur viktigt det är att alla inser att skatter måste betalas”, berättade Otto Kallama som deltog i workshoppen.

2 000 unga deltar i workshopparna

Man ordnar sammanlagt 100 workshoppar på över 10 olika orter från Helsingfors till Rovaniemi under #Verottaako-kampanjens gång. Workshoppen har riktats till årskurs nio, gymnasieelever och stunderanden vid yrkesinriktade läroanstalter. Minst 2000 unga kommer att delta i workshopparna.

Finansminister Petteri Orpo öppnade kampanjen vid Södra Hagalunds gymnasium i Esbo. Minister Orpo besvarade samtidigt de ungas frågor om ekonomin och beskattningen.

”Finländarna betalar enligt den nyaste undersökningen gärna skatter, eftersom de upprätthåller välfärdssamhället. Kampanjen har lyckats, om de unga och unga vuxna som deltagit uppmuntrats att begrunda skatternas betydelse”, sade minister Orpo.

De ungas Akademi, som är verksam på riksnivå, har ordnat skolbesök under en lång tid.

”Det primära målet med all vår verksamhet är att stödja de ungas delaktighet. Samhälleliga frågor och ekonomisk tillväxt har under de senaste åren varit mycket populära teman under våra skolbesök. Efterfrågan på workshoppar är stor, och lärarna upplever att dessa slags innehåll kompletterar undervisningsplanen på ett utmärkt sätt”, berättar Niina Salmi, utvecklingschef vid De ungas akademi.

#Verottaako-workshopparna ordnas i samarbete av De ungas akademi, finansministeriet, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet, FPA och Kyrkostyrelsen. Öppnandet av kampanjen var en del av Finland 100 år -jubileumsåret.

Bakgrundsinformation om #verottaako-kampanjen (De ungas akademis webbplats, på finska)
Materialet från #verottaako-workshoppen (De ungas akademis webbplats, på finska)

Ytterligare information:

Niina Salmi, utvecklingschef, De ungas akademi, tfn 050 4645 559, niina.salmi(at)nuortenakatemia.fi
Liinu Lehto, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 02955 30221, liinu.lehto(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 774789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi
Harri Rinta-aho,rektor, Södra Hagalunds gymnasium, Esbo, tfn 050 4289440, harri.rinta-aho(at)espoo.fi