Hoppa till innehåll
Media

Det blir lättare att utreda sanktioner mot anbudsgivaren i HILMA

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 9.03 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 14.05
Nyhet
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling

Frågor som gäller EU:s eller FN:s sanktionskrav har fogats till anbudsinfordransmodellen i HILMA, dvs. hankintailmoitukset.fi. Anbudsgivaren kan, genom att besvara frågorna, försäkra att den inte berörs av EU:s eller FN:s sanktioner. Upphandlaren kan använda frågorna som finns i modellen som sådana, bearbeta dem eller radera dem helt.

Finansministeriet har till följd av Rysslands invasion av Ukraina rekommenderat att ämbetsverkens och inrättningarnas framtida anbudsbegäran kompletteras med leverantörens försäkran om de eller deras ägare inte är föremål för sanktioner. Finansministeriet rekommenderar dessutom att man till de avtalsvillkor som används i samband med anbudsförfrågan fogar villkor som beaktar sanktionerna.

HILMA är en tjänst som tillhandahålls av finansministeriet och som drivs och utvecklas av den offentliga förvaltningens inköpscentral Hansel Ab på uppdrag av finansministeriet. HILMA utvecklas kontinuerligt enligt behov som en del av programmet för verkningsfull offentlig upphandling och den nationella strategin för offentlig upphandling. 

Mer information:
Hansel:   
Laura Kivikangas, produktägare, tfn 0294 444 330, laura.kivikangas(at)hansel.fi   

Finansministeriet:   
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi
Olli-Juhani Piri, specialsakkunnig, tfn 0295 530 173, olli-juhani.piri(at)gov.fi   
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 553 0433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi