Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digistöd garanteras alla som behöver det

Finansministeriet
8.2.2017 15.00
Pressmeddelande
Anu Vehviläinen.

AUTA-projektets seminarium ”Kliv över hindren med hjälp av försök - Hjälp kunderna i användningen av digitala tjänster” ordnades den 8 februari. Vid seminariet presenterades både pågående och experimentella sätt att hjälpa dem som inte själva kan använda digitala tjänster.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen betonade i sitt öppningstal fördelarna med digitala tjänster samt användarstödets betydelse i ett allt mera digitaliserat samhälle.

”Digitaliseringen är en god tjänare men en dålig herre. Behovet och viljan att betjäna medborgarna på ett ännu bättre sätt än förr utgör kärnan i digitaliseringen. Målet är att allt flera finländare i fortsättningen skulle ha möjlighet att lära sig sköta sina myndighetsärenden med hjälp av digitala tjänster som är oberoende av tid och plats. Förutsättningen är att man har tillgång till begripligt stöd som lämpar sig för var och ens behov”, säger minister Vehviläinen.

Biblioteken deltar i ordnandet av stödtjänster

En av utmaningarna med digitaliseringen är att erbjuda likvärdig service åt alla. Man har genomfört flera försök i Finland och det finns redan etablerad verksamhet som till exempel syftar till att höja seniorers allmänna datatekniska kompetensnivå i situationer där personen själv har möjlighet att lära sig nya saker.

AUTA-projektet söker och prövar alldeles nya slags stödformer för digital service som kunde lämpa sig även för medborgare med begränsad kompetens inom användningen av digitala tjänster. Tjänsterna ska också göras så tillgängliga som möjligt.

”Rådgivning och guidning i fråga om användningen av offentliga tjänster har hittills främst erbjudits vid samserviceställen och olika myndigheters egna informationer. Nu utvecklar vi en ambitiös modell där service kan fås även annanstans än vid fysiska serviceställen”, berättar minister Vehviläinen.

Digistöd ska kunna tillhandahållas på lokal basis av aktiva ortsbaserade aktörer. Digistöd kunde ges till exempel av bibliotek, bokbussar, hemservicen, posten och olika organisationer.

Pålitligt och professionellt digistöd

Det primära målet med AUTA-projektet är att utarbeta ett förslag om en verksamhetsmodell där man beskrivit olika aktörers uppgifter och roller. Nätverket kan göras till en fungerande helhet med hjälp av verksamhetsmodellen, och den garanterar att digistödet är tillräckligt professionellt och pålitligt organiserat.

Verksamhetsmodellen bör bl.a. beskriva frågor som gäller informationssäkerhetslagstiftningen samt datasäkerheten inom den digitala ärendehanteringen och stödet för den. Ärendehantering på någon annans vägnar och beviljandet av ärendehanteringsfullmakter hör till frågor som bör lösas i detta sammanhang.

Vid seminariet presenterades bland annat Digisocknarna-försöket som ett exempel på försöksverksamhet, Apuomena ry i Lojoregionen som ett exempel på digirådgivning och tekniskt stöd som förs ända till hemmet samt andra försöksmetoder, -nätverk och -plattformer.

AUTA-projektets webbplats https://vm.fi/sv/digital-stod

Ytterligare information

Hannu Korkeala, AUTA-projektets projektchef, 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT