Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen utvecklas

Finansministeriet
28.1.2020 12.33
Pressmeddelande

Det finns ett behov av att utveckla den offentliga förvaltningens digitala säkerhet, eftersom bland annat författningarna och förvaltningsstrukturerna har förändrats under de gångna dryga tio år och hoten mot den digitala verksamhetsmiljön har ökat.

Statsrådet har beslutat att utveckla den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Det nyaste statsrådets principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen är från 2009. Den offentliga förvaltningens strukturer och verksamhet samt strategier, författningar och anvisningar förändrats avsevärt sedan dess, och hoten mot den digitala verksamhetsmiljön har ökat.

Finansministeriet har därför berett nya riktlinjer och en verkställighetsplan för den offentliga förvaltningens digitala säkerhet för åren 2020 –2023. Riktlinjerna har beretts genom att bedöma nuläget för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Nu begärs det utlåtanden om riktlinjerna

Med digital säkerhet avses frågor som gäller riskhantering, kontinuitetshantering och beredskap, cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd. Målet för den digitala säkerheten är att skydda medborgare, samfund och samhället mot de risker och hot som kan riktas mot personuppgifter och medborgarnas tjänster samt mot samhällets och myndigheternas processer, tjänster och informationsmaterial i en digital verksamhetsmiljö.

Utkasten till dokument om den offentliga förvaltningens digitala säkerhet har publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandena bör lämnas in senast onsdagen den 19 februari 2020.

Ytterligare information:

Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT