Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-kommissionen utvärderar Finlands ekonomiska och sociala utmaningar

Finansministeriet
7.3.2018 14.28
Nyhet

EU-kommissionen utgav onsdagen den 7 mars sina landrapporter om Finland och andra EU-länder. Rapporten utvärderar ländernas ekonomiska och sociala utmaningar.

Rapporten är en del av Europeiska finanspolitiska planeringsterminen som koordinerar medlemsländernas ekonomi- och finanspolitik. Syftet med rapporten är att följa upp framstegen med reformerna i medlemsländerna samt att ta upp utmaningar som medlemsländerna borde reagera på.

Finland presenterar sitt stabilitetsprogram och nationella reformeringsprogram åt kommissionen i april. Kommissionen utarbetar landspecifika rekommendationer åt Finland i maj, och presenterar samtidigt sin bedömning av läget med den offentliga ekonomin i Finland.

Kommissionens pressmeddelande
Kommissionens landrapport (på engelska)
Bakgrundsinformation om Europeiska planeringsterminen

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Juho Kostiainen, tfn 02955 30178, juho.kostiainen(at)vm.fi