Hoppa till innehåll
Media

EU-rådet godkände landspecifika rekommendationer för medlemsländerna

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2020 13.18
Pressmeddelande

Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

EU-rådet rekommenderar Finland att 2020 och 2021 vidta följande åtgärder:

  1. I enlighet med den allmänna undantagsklausulen vidta alla nödvändiga åtgärder för att effektivt åtgärda pandemin samt stödja ekonomin och den därpå följande återhämtningen. Så snart som de ekonomiska förhållandena tillåter det bedriva en finanspolitik som syftar till att uppnå ansvarsfulla offentliga finanser på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning, och samtidigt förbättra investeringarna. Lösa bristen på vårdpersonal för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och förbättra tillgången till social- och hälsovårdstjänster.
  2. Stärka åtgärder som stödjer sysselsättningen och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.
  3. Vidta åtgärder för att tillföra likviditet till realekonomin, särskilt till små och medelstora företag. Tidigarelägga färdigutvecklade projekt för offentlig investering och gynna privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen. Styra investeringarna till den gröna och den digitala omställningen, i synnerhet ren och effektiv produktion och användning av energi, hållbar och effektiv infrastruktur samt forskning och innovation.
  4. Säkerställa effektiv tillsyn och kontroll av efterlevnaden av regelverk för bekämpning av penningtvätt.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för Eu-sekretariatet (offentliga ekonomin), tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd (strukturpolitik), tfn 02955 30 228, laura.vartia(at)vm.fi