Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
EU:s finansministrar fortsätter diskussionen om politiska åtgärder i coronasituationen

Finansministeriet
15.5.2020 13.16
Pressmeddelande
Finansministern Katri Kulmuni.

EU-ländernas finansministrar fortsätter fredagen den 15 maj och tisdagen den 19 maj diskussionen om politiska åtgärder i coronasituationen. Finansminister Katri Kulmuni företräder Finland i videokonferensen.

Vid Ekofinmötet den 19 maj får ministrarna en lägesrapport om det ekonomiska läget utifrån kommissionens vårprognos och diskuterar ändamålsenliga politiska åtgärder i coronavirussituationen.

Ett annat tema för mötet är kommissionens handlingsplan för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionens handlingsplan baserar sig i hög grad på de strategiska prioriteringar som godkändes under Finlands ordförandeskap och för dem vidare. Ministrarna ges också en presentation om rådets slutsatser om de landspecifika rapporter som ingår i den europeiska planeringsterminen 2020.

Vid eurogruppens videokonferens den 15 maj kommer euroområdets finansministrar att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen tillsammans med ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON).

Den utvidgade Eurogruppen kommer att granska hur det ekonomiska skyddsnätet framskrider. Ministrarna för också en strategisk diskussion om prioriteringarna för den ekonomiska återhämtningen. Den utvidgade sammansättningen omfattar alla EU-länder.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finanspolitiken Katri Kulmuni