Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eurogruppen behandlar tryggandet av finansieringen av medlemsländerna under coronakrisen

Finansministeriet
7.5.2020 12.48
Pressmeddelande
Katri Kulmuni.

Finansminister Katri Kulmuni företräder Finland vid eurogruppens videokonferens fredagen den 8 maj.

Eurogruppen har för avsikt att godkänna ändringarna i de villkor enligt vilka Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) kan bevilja medlemsstaterna föregripande finansiellt stöd. Ett villkor för att stöd kan beviljas är att medlen riktas till hälso- och sjukvårdskostnader som föranleds av coronapandemin.

Eurogruppen enades om ändringarna den 9 april och Europeiska rådets medlemmar, dvs. EU:s stats- och regeringschefer, bekräftade överenskommelsen den 23 april. ESM:s förvaltningsråd fattar det formella beslutet om ändringarna.

Eurogruppen överväger dessutom om medlemsländerna uppfyller villkoren i ESM-fördraget för erhållande av finansiellt stöd.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Jouni Sinivuori, finansråd, (ESM-ärenden), 02955 30463, jouni.sinivuori(at)vm.fi

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.