Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för koncerner har sänts på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 16.18 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 12.32
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lade den 22 december 2021 fram ett förslag till rådets direktiv om en internationell minimiskattenivå för stora koncerner. Bakgrunden till direktivförslaget är det projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har inlett.

Finansministeriet sände direktivförslaget på remiss den 22 december. Remisstiden går ut den 10 januari 2022. Ministeriet publicerar de inkomna remissvaren på projektets webbsida.  

Den nya regleringen gäller de största aktörerna

Syftet med den globala minimiskattenivån är att säkerställa att stora koncerner betalar en viss minimiskatt internationellt oberoende av i vilken stat verksamheten bedrivs. Vid bedömningen av den globala minimiskattenivån används en minimiskattesats på 15 procent.

Reglerna är oberoende av bransch och gäller koncerner vars totala omsättning enligt regleringen är minst 750 miljoner euro. Inkomst av internationell sjötrafik omfattas inte av tillämpningsområdet. I regleringen ingår dessutom vissa andra undantag och avgränsningar i fråga om tillämpningen.

Mer information:
Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 0295 530 437, [email protected] (anträffbar fr.o.m. 27.12)
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 665, jaana.mikkola(at)gov.fi (anträffbar 22.12 och fr.o.m. 30.12)
Meeri Karlsson, specialsakkunnig, tfn 0295 530 289, meeri.karlsson(at)gov.fi