Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet utredde konsekvenserna av OECD:s inkomstskatteprojekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2021 15.58
Pressmeddelande

Finansministeriet har gjort en utredning på finansutskottets begäran om ekonomiorganisationen OECD:s projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen. OECD:s förslag skulle enligt utredningen ändra principerna för internationell företagsbeskattning på ett betydande sätt.

Inom OECD pågår ett omfattande projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen. Det innehåller två lagstiftningspaket: en omfördelning av beskattningsrätten och en global minimiskattenivå. 

Stater ska genom ömsesidiga skatteavtal fastställa hur staternas beskattningsrätt fördelas i fråga om internationell verksamhet. Förslaget om omfördelning av beskattningsrätten innebär att så kallade marknadsstater, dvs. stater med konsumenter eller användare, får mer beskattningsrätt. 

Syftet med den andra lagstiftningshelheten, den globala minimiskattenivån, är att säkerställa att företagen betalar ett visst minimiskattebelopp internationellt.

De föreslagna ändringarna förutsätter ändringar i lagstiftningen och avtalen

Finansministeriet har gjort en utredning om OECD-projektet för finansutskottet. OECD:s förslag utgör enligt utredningen en omfattande helhet som, om den genomförs, skulle förnya regleringen av den internationella företagsbeskattningen på ett betydande sätt. Genomförandet av de föreslagna ändringarna förutsätter ändringar i den nationella lagstiftningen och i internationella avtal. Den nya regleringen skulle också ha ekonomiska och administrativa konsekvenser. 

I behandlingen av ärendet deltar utöver Finland över 130 stater. En lösning i frågan eftersträvas vid ett möte som ordnas under sommaren.

Ytterligare information:
Leena Aine, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi