Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansminister Jutta Urpilainen träffade skattekommissionär Algirdas Semeta

Finansministeriet 2.10.2012 10.19
Pressmeddelande -

Finansminister Jutta Urpilainen träffade kommissionsledamot Algirdas Šemeta, som bl.a. svarar för skatteärenden, i Helsingfors den 2 oktober 2012. Mötet ingick som en del i Šemetas besök i Finland den 1-2 oktober 2012.

Ministern och kommissionären hade en omfattande diskussion om aktuella skattefrågor. Särskild uppmärksamhet ägnades finansmarknadsskatten, för vars del ministern berättade om det aktuella beredningsläget i Finland när det gäller Tysklands och Frankrikes initiativ om inledning av s.k. intensifierat samarbete. Målet med Tysklands och Frankrikes initiativ är att skapa en modell för en transaktionsskatt på finansmarknaderna som skulle tas i bruk i så stor omfattning som möjligt. Kommissionär Šemeta önskade att Finland skulle delta aktivt i främjandet av frågan.

Den andra centrala frågan gällde åtgärder för bekämpning av skatteparadis och skattesmitning, för vilkas del kommissionären berättade om åtgärdspaketet som är under beredning, och som utgör en fortsättning på kommissionens tillkännagivande från juni 2012 om konkreta åtgärder för effektivisering av bekämpningen av skattebedrägeri och skattesmitning inom och utanför EU. Man diskuterade även möjligheterna till gemensamt understöd för godkännandet av åtgärdspaketet, vilket förutsätter enhetlighet bland medlemsländerna.

Kommissionsledamot Šemeta kommer även att träffa förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen, ordföranden för riksdagens stora utskott, Miapetra Kumpula-Natri samt representanter för näringslivet. Eftersom kommissionsledamoten Šemeta även ansvarar för tullärenden inkluderade besöksprogrammet också ett besök på gränsstationen i Vaalimaa.

Jutta Urpilainen
EU