Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet beviljade 2022 års understöd för kommunernas digitaliseringsprojekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 9.22
Pressmeddelande
Digitaliseringsunderstöd.

Finansministeriet har beviljat sammanlagt 8,62 miljoner euro i statsunderstöd till 24 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser. Projekten ska genomföras före utgången av september 2024.

Sammanlagt 49 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. 

År 2022 var syftet med understödet att digitalisera och förnya verksamheten, uppgifterna eller de interna processerna så att man i genomförandet av projektet särskilt betonar någondera av följande synvinklar:

  1. Beskrivning, utvärdering och utveckling av informationsmaterialets kvalitet som en del av kommunernas informationshantering.
  2. Utveckling och säkerställande av kompetens.

Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Målet är att stödja digitalisering som främjar förnyelsen av kommunernas verksamhetssätt och kundorienteringen samt ger möjlighet att uppnå kostnadsbesparingar. Avsikten är också att främja ett kommundrivet förverkligande av de riksomfattande strategiska digitaliseringsmålen och att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Mer information:
Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)gov.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)gov.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)gov.fi

Understödda projekt

Huvudsökare Beviljade beloppet (max.)
Esbo stad  280 500 euro
Janakkala kommun  518 500 euro
Joensuu stad 318 750 euro
Kervo stad 102 000 euro
Korsholms kommun 184 450 euro
Kouvolan stad 360 400 euro
Kuusamo stad 398 950 euro
Lahtis stad (två olika projekt) 500 000 euro och 178 500 euro
Lestijärve kommun 209 100 euro
Limingo kommun 221 000 euro
Lojo stad 1 210 000 euro
Loppi kommun 190 060 euro
Nurmijärvi kommun 289 850 euro
Uleåborg stad 290 700 euro
Pemar stad 604 350 euro
Paltamo kommun 153 000 euro
Björneborg stad 255 000 euro
Borgå stad 297 500 euro
Brahestads stad 563 567 euro
Rovaniemi stad 178 500 euro
Seinäjoki stad 80 920 euro
Sysmä kommun 799 000 euro
Virdois stad 438 634 euro