Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet föreslår inte någon tvångssammanslutning för Kyyjärvi kommuns del

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2021 9.24 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 16.11
Pressmeddelande

Finansministeriet kommer i detta skede inte att inleda några åtgärder för en kommunsammanslagning som strider mot kommunfullmäktiges vilja i Kyyjärvi kommun. Avgörandet baserar sig på det förändrade läget för kommunens driftsekonomi och den förväntade ökningen av fastighetsskatteintäkterna.

Finansministeriet genomförde 2019-2020 en i kommunallagen avsedd bedömning av Kyyjärvi kommuns ekonomi på grund av den svaga ekonomiska situationen i kommunen. För att trygga ordnandet av servicen för kommuninvånarna i Kyyjärvi föreslog utvärderingsgruppen för ekonomin en i kommunstrukturlagen avsedd särskild kommunindelningsutredning för att kommunen skulle kunna slås samman med en större helhet i början av 2022. 

Därför genomfördes i Kyyjärvi kommun en av finansministeriet tillsatt särskild kommunindelningsutredning. Utredaren föreslog att kommunerna Kyyjärvi, Kivijärvi, Karstula och Kannonkoski skulle slås samman. Förslaget föll i februari 2021 då Kannonkoski kommun motsatte sig det. Efter en fortsatt utredning föreslog utredaren att kommunerna Kyyjärvi och Karstula slås samman. Kyyjärvi förkastade förslaget i maj 2021.

Utvecklingsutsikterna för Kyyjärvi kommuns ekonomi har förändrats efter att utvärderingsgruppen för ekonomin slutfört sitt arbete. Kyyjärvi kommun har anpassat sin driftsekonomi och servicestruktur så att driftsutgifterna minskat, och nivån på avskrivningarna håller på att återgå till normal nivå efter ett par exceptionella år. Dessutom har de vindkraftsprojekt som planeras i Kyyjärvi betydande inverkan på kommunens fastighetsskatteinkomst, förutsatt att de förverkligas. 

Statsrådet kan besluta om sammanslagning av kommuner som drabbats av ekonomiska kriser trots att kommunfullmäktige motsätter sig sammanslagningen, om ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i kommunen i fråga. Även om Kyyjärvi fortfarande uppfyller kriterierna för en kriskommun, är de aktuella utvecklingsutsikterna för kommunens ekonomi sådana att en sammanslagning av kommuner mot kommunens vilja i denna situation inte nödvändig på det sätt som lagen förutsätter. Förändringarna i kommunens ekonomi förutsätter dock att vindkraftsprojekten förverkligas, och de realiseras först under de kommande åren. 

Finansministeriet fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen i Kyyjärvi kommun och kommunens åtgärder som påverkar den.

Ytterligare information:
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden