Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet inleder en översyn av ordnandet av säkerhetsnätsverksamheten 

Finansministeriet
3.12.2020 14.29 | Publicerad på svenska 7.12.2020 kl. 8.03
Pressmeddelande

Finansministeriet svarar för den strategiska styrningen av den offentliga förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet. Serviceproducenterna för säkerhetsnätet är Suomen Erillisverkot Oy:s dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Översynen görs för att bedöma hur serviceproduktionen för säkerhetsnätet fungerar i nuläget. Serviceproduktionen för säkerhetsnätet har pågått i cirka sex år.

Översynen av ordnandet kompletterar serviceproducenternas interna reformprogram
Båda serviceproducenterna har inlett ett internt förändringsprogram som bland annat syftar till att förbättra kundtillfredsställelsen och kostnadseffektiviteten. Utöver serviceproducenternas reformprogram inleder finansministeriet en granskning av huruvida den nuvarande verksamhetsmodellen för serviceproduktion för säkerhetsnätet fortfarande fungerar. Vid översynen bedöms också säkerhetsnätsverksamhetens förmåga att svara mot nätanvändarnas servicebehov och krav på kostnadseffektivitet. 

Suomen Turvallisuusverkko Oy:s ändringsprogram fördröjs till följd av översynen till den del det gäller säkerhetsnätsverksamheten. Genomförandet av Valtoris förändringsprogram fortsätter, eftersom de ändringar som gäller verksamheten inom Valtors säkerhetsnätsverksamhet har inletts redan 2019 och de har nästan genomförts.  

Finansministeriet kartlägger alternativen för ordnandet av säkerhetsnätsverksamheten  

I definitionsarbetet fattas det beslut om de alternativ för ordnande av säkerhetsnätsverksamheten som ska tas in i den fortsatta utredningen samt om de kriterier som behövs för jämförelse av alternativen. Definitionsarbetet utförs tillsammans med ägarstyrningen vid finansministeriet och statsrådets kansli samt serviceproducenterna. Vid definitionsarbetet hörs de viktigaste användarna av säkerhetsnätet samt företrädarna för personalen. Definitionsskedet avslutas senast 15.2.2021. 

Jämförelsen av alternativen görs i samarbete med de aktörer som styr och genomför säkerhetsnätsverksamheten. De preliminära resultaten av jämförelserna rapporteras senast 28.5.2021 och den slutliga rapporten lämnas senast 30.9.2021. Användare av säkerhetsnätet och företrädare för personalen hörs i samband med jämförelsen. I översynen granskas också hur styrningen av säkerhetsnätsverksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt i olika verksamhetsmodeller. 


Ytterligare information:  

Timo Nuutinen, finansministeriet, timo.nuutinen(at)vm.fi, 0295 530 342