Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet publicerade sin utredning om bedömningen av coronapandemins ekonomiska konsekvenser

Finansministeriet
11.12.2020 13.05
Pressmeddelande

Resultaten av utredningen har utnyttjats i det scenariearbete som statsrådet publicerade den 10 december för att bedöma de övergripande ekonomiska konsekvenserna av olika alternativa scenarier.

Den huvudsakliga iakttagelsen är att det finns ett samband mellan förekomsten av en sjukdom som orsakas av coronaviruset och förtroendet för ekonomin: det ökade behovet av sjukhusvård försvagar det allmänna förtroendet för ekonomin. Det allmänna förtroendet påverkar å sin sida utvecklingen av bruttonationalprodukten. Genom att utnyttja sambandet mellan det ekonomiska förtroendet och bruttonationalprodukten i scenariot har det varit möjligt att bedöma hur epidemin påverkar den ekonomiska aktiviteten. 

Finansministeriet beskriver i sin publikation de beräkningsmetoder som använts i samband med bedömningen. De ekonomiska konsekvenserna av coronan bedömdes genom att man fastställde en statistisk modell för 17 EU-länder med tillgång till jämförbart material.

Pandemins konsekvenser för ekonomin granskades med hjälp av en allmän ekonomisk förtroendemätare och en separat förtroendemätare för servicesektorn. Hur allvarlig en epidemi var bedömdes med hjälp av behovet av sjukhusvård. Modellerna innehåller dessutom viktiga variabler med vars hjälp man har undersökt människors rörlighet, antalet införda restriktioner och deras art samt ekonomiska stödåtgärder. 

Regeringen diskuterade de olika scenarierna i sina förhandlingar den 9 december. Scenarierna gäller de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. De handlar om eventuella epidemiologiska utvecklingsförlopp och deras ekonomiska och sociala konsekvenser. Scenarierna har utarbetats i samarbete mellan statsrådets kansli, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. 

Ytterligare information:

Olli Palmén, specialsakkunnig, tfn 02955 30593, olli.palmen(at)vm.fi
Jenni Pääkkönen, finansråd, tfn 02955 30131, jenni.paakkonen(at)vm.fi