Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriets förordningar om kommunernas och välfärdsområdenas ekonomirapportering under räkenskapsperioden 2023 har utfärdats

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 11.45
Pressmeddelande

Finansministeriet har utfärdat förordningarna om kommunernas och välfärdsområdenas ekonomirapportering och det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnande av information under räkenskapsperioden 2023. Förordningarna gäller ekonomiska uppgifter som kommunerna och välfärdsområdena ska lämna till Statskontoret för räkenskapsperioden 2023.

Kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar ska lämna in skilt föreskrivna ekonomiska uppgifter i en enhetlig och jämförbar form till kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiuppgiftssystem (nuvarande kommunalekonomis informationstjänst) som förvaltas av Statskontoret. De rapporterade uppgifterna finns fritt tillgängliga för alla i granskaförvaltningen.fi-tjänsten.

Datainnehållet i rapporterna och de tekniska beskrivningarna har fastställts i samarbetsgruppen för upprätthållande av det informationsinnehåll som kommunerna och välfärdsområdena rapporterar.

Med stöd av kommunallagen och lagen om välfärdsområden utfärdar finansministeriet årligen en förordning med närmare bestämmelser om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av information under följande räkenskapsperiod.

Mer information:

Hanna Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi (anträffbar nästa gång den 18 juli)
Linnea Mäkinen, finansexpert tfn 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi (anträffbar nästa gång den 25 juli)