Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar bankregleringen och den ekonomiska politiken

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2022 14.00
Pressmeddelande
Annika Saarikko.

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 8 oktober och eurogruppen måndagen den 7 oktober. Finland representeras av finansminister Annika Saarikko och permanenta delegaten, ambassadören Markku Keinänen.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor behandlar bestämmelserna om bankers kapitaltäckning. Målet är att nå en politisk överenskommelse om den lagstiftningshelhet genom vilken de s.k. Basel III-standarderna genomförs.

Syftet med paketet är att avhjälpa de brister i regleringen som observerats under finanskrisen. Finland kan godkänna rådets ordförandeskaps förslag.

Rådet ska dessutom bland annat diskutera hur krisen i Ukraina påverkar ekonomin och finansmarknaden i EU och i medlemsländerna. Vid mötet kommer Europeiska kommissionen att redogöra för verkställandet av sanktionerna mot Ryssland och om sitt nyaste energipaket särskilt med tanke på finansmarknaden.

Eurogruppen behandlar de ekonomiska utsikterna och energikrisen

Temana för eurogruppen är bland annat

  • den ekonomiska utvecklingen och utsikterna inom euroområdet
  • finanspolitiken inom euroområdet: lägesrapport om de preliminära budgetplanerna och fortsatt samordning av den ekonomiska politiken
  • medlemsstaternas budgetåtgärder för att dämpa effekterna av höjda energipriser.

Ytterligare information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi

Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Annika Saarikko Finansmarknaderna Finanspolitiken