Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar bankunionen och mervärdesbeskattningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 14.31
Pressmeddelande

Finansminister Annika Saarikko företräder Finland i eurogruppen torsdagen den 17 juni och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor fredagen den 18 juni. Båda mötena hålls i Luxemburg.

Eurogruppen bereder en rapport för eurotoppmötet om hur diskussionerna om fördjupandet av bankunionen framskrider. Eurogruppen diskuterar bankunionen i utvidgat format som omfattar alla EU-länder. Temat behandlas också vid rådets möte.

Bakgrund: Fördjupandet av bankunionen (på finska)
Teman för eurogruppen (EU-rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Rådet behandlar mervärdesbeskattningen och de offentliga finanserna

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor håller en riktlinjedebatt om ändringarna i mervärdesbeskattningen. Medlemsstaternas sänkta skattesatser och EU-organens skattebefrielse vid upphandling i krissituationer tas upp.

Rådet kommer dessutom att godkänna rekommendationer för de offentliga finanserna för medlemsländers del. Den europeiska planeringsterminen fokuserar i år på de offentliga finanserna och innehåller inte några sedvanliga landspecifika rekommendationer. 

Europeiska kommissionen offentliggjorde bedömningar och rekommendationer om de offentliga finanserna (pressmeddelande 2.6) 
Teman för eurogruppen (EU-rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Annika Saarikko Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken