Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar EU:s ekonomiska utsikter och de ekonomiska konsekvenserna av krisen i Ukraina

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 12.01
Pressmeddelande
Minister Annika Saarikko

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland den 23–24 maj vid EU- och euroländernas finansministermöte i Bryssel.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) diskuterar de ekonomiska konsekvenserna av krisen i Ukraina. Kommissionen presenterar i detta sammanhang det meddelande om stöd till och återuppbyggnad av Ukraina som publicerades den 18 maj.  Finansministrarna får också en lägesrapport om verkställandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Det REPowerEU-meddelande som kommissionen publicerade den 18 maj kan också tas upp i detta sammanhang. 
 
Dessutom behandlas förslaget till rådets direktiv om att säkerställa en lägsta global beskattningsnivå för multinationella koncerner i EU. Avsikten är att rådet ska uppnå en politisk överenskommelse om förslaget. 

Eurogruppen diskuterar det ekonomiska läget i euroområdet

På eurogruppens dagordning står utvecklingen av makroekonomin och de offentliga finanserna inom euroområdet i ljuset av EU-kommissionens vårprognos av den 1 maj.

Eurogruppen diskuterar också tillsättandet av tjänsten som verkställande direktör för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Den nuvarande verkställande direktören Klaus Reglings mandatperiod löper ut i oktober.  

I den utvidgade sammansättningen diskuterar samtliga EU-länders ministrar handlingsplanen för att fördjupa bankunionen.

Mer information:
Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med Europaparlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Annika Saarikko Beskattning Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken Nykyinen hallitus