Hoppa till innehåll
Media

EU-kokoukset
Finansministrarna diskuterar EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2020 15.15
Pressmeddelande
EU-lippu

EU-ländernas finansministrar diskuterar faciliteten för återhämtning och resiliens vid en informell videokonferens tisdagen den 6 oktober. Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland vid videokonferensen.

Finansministrarnas informella videokonferens syftar till att nå en överenskommelse om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), som senare fastställs genom skriftligt förfarande. Syftet med faciliteten är att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen. Målet är att förbättra medlemsstaternas resiliensförmåga, minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen samt stödja en grön och digital övergång.

Avsikten är att en slutlig överenskommelse om förslaget till förordning ska nås vid Ekofinrådet den 1 december efter förhandlingar med Europaparlamentet. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Dessutom presenterar kommissionen ett omfattande paket för digital finansiering för ministrarna.

Finland understöder åtgärder som främjar tillgången till nya innovativa finansiella tjänster för företag och konsumenter. Regleringen ska i framtiden också omfatta nya digitala affärsformer.

Alla mötesteman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Eurogruppen diskuterar reformer och investeringar i euroområdet

Eurogruppen sammanträder till en videokonferens måndagen den 5 oktober.

Teman för mötet är bland annat

  • prioriteringar för reformer och investeringar i euroområdet
  • rapport om den 7:e skärpta övervakningen av Grekland
  • aktuella valutakursutvecklingen
  • utnämningsprocessen för en ny ledamot i Europeiska centralbankens direktion
  • eurogruppens arbetsprogram.

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Chef för EU-sekretariatet, finansråd Marketta Henriksson, tfn. 029 5 530 441, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 029 5 530 049, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5 530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken