Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna diskuterar fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen

Finansministeriet
13.9.2017 13.00
Pressmeddelande
Valtiovarainministerien epävirallinen kokous Tallinnassa loppuinfo 16.9.2017.

Fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen (EMU) blir huvudtemat vid EU-mötena i Tallinn den 15-16 september. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid eurogruppen. Vid EU:s finansministrars informella möte företräds Finland både av minister Orpo och av Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen.

Vid sitt informella möte fortsätter EU-ländernas finansministrar diskussionen om fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen. Balanseringen av nationella ekonomi- och finanspolitiska ansvar med solidariteten har blivit ett centralt tema.

Målet är att inhämta politiska riktlinjer från ministrarna och centralbankirerna för det fortsatta arbetet. De fortsatta åtgärderna ska ses över vid Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte, i december.

Finland anser att man inom den närmaste framtiden bör koncentrera sig på verkställandet av redan överenskomna reformer och på sådana konkreta reformer som kan godkännas inom ramen för nuvarande fördrag. Finland utgår från att varje medlemsland ansvarar för sin egen ekonomiska politik och för sina egna skulder.

Detta tema kommer även att diskuteras vid eurogruppens möte och under det informella ministermötets lunch. En lägesrapport om Grekland finns dessutom på eurogruppens dagordning.

Kommissionens pressmeddelande om utvecklandet av EMU (31.5.)

Digitaliseringen medför utmaningar för samfundsbeskattningen

Finansministrarna ska även diskutera de utmaningar digitaliseringen medför för samfundsbeskattningen. Staterna kan i dagsläget inte beskatta gränsöverskridande verksamhet om företagen befinner sig i ett land endast digitalt. Ordförandelandet Estland vill höra medlemsländernas åsikter om framskridningssätten.

Finland anser att diskussionen är viktig och aktuell. Frågan bör behandlas ur ett övergripande perspektiv så att man även tar i beaktande konkurrenskraftsfaktorer och förhindrandet av kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering.

Kapitalmarknadsunionen kommer att tas upp då ministrarna diskuterar finansteknologins inverkan på finansmarknaderna. Kostnadseffektiviteten och hållbarheten hos tullens informationstekniska system tas också upp.

Ytterligare information om eurogruppens möte (EU-rådets webbplats)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen (mediakontakter i Tallinn), specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är ett av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Ministrarna sammanträder vid sidan av de formella mötena informellt två gånger om året.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finanspolitiken Petteri Orpo