Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna finslipar banktillsynen

Finansministeriet 11.12.2012 13.53
Pressmeddelande -

Ett extraordinärt Ekofinråd sammanträder i Bryssel onsdagen den 12 december 2012 för att behandla banktillsynsmekanismen. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötet.

Vid det föregående Ekofinrådet det 4 december 2012 uppnåddes inte någon allmän riktlinje om banktillsynen, och frågan har sedan dess behandlats på sakkunnignivå. En av frågorna som kräver finslipning är åtskiljandet av tillsynen och det penningpolitiska beslutsfattandet, vilket också har en koppling till den likvärdiga behandlingen av länderna utanför euroområdet när det gäller beslutsfattandet. Den andra frågan har varit tröskelvärdena som ska tillämpas vid arbetsfördelningen mellan Europeiska centralbanken och de nationella tillsynsmyndigheterna. Den tredje frågan har varit övergångsbestämmelserna, för vilkas del man önskat en flexiblare övergång till det nya systemet.

Finland anser att ordförandens senaste kompromissförslag uppfyller Finlands förhandlingsmålsättningar tämligen väl. Finland kan således understöda ändringarna som gjorts till kompromissförslaget.

Finland förespråkar en tydlig separering av penningpolitiken och tillsynsverksamheten, liksom även likvärdiga möjligheter för länderna utanför euroområdet att delta i beslutsfattandet som gäller tillsynen.

Finland har krävt i samband med förhandlingarna att ECB genast då förordningen träder i kraft skulle vara skyldig att övervaka banker som ansöker om direkt kapitalstöd hos Europeiska stabiliseringsmekanismen.

Extramöte för eurogruppen

Eurogruppen har också ett extra möte torsdagen den 13 december 2012. Man har för avsikt att diskutera fortsättningen med anpassningsprogrammet för Grekland, betalningen av den andra låneraten samt läget i Cypern.

 

Ytterligare information:

Om banktillsynen: Erkki Sarsa, lagstiftningsråd, tfn 02955 30094

Om läget i Grekland och Cypern: Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290

EU