Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans med regionerna – ministrarnas landskapsturné inleds 21.9.

Arbets- och näringsministerietFinansministeriet
18.9.2020 16.31 | Publicerad på svenska 21.9.2020 kl. 16.17
Pressmeddelande

Vid budgetmanglingen drog regeringen upp riktlinjer för Finlands program för hållbar tillväxt, som utarbetas för att uppnå finansieringsmålen i EU:s instrument för stöd till återhämtning och resiliens. Programmet utarbetas i samarbete mellan nationella och regionala aktörer. Som en del av beredningen ordnas regionala tillställningar som leds av ministrarna, av vilka den första hålls 21.9. i Uleåborg.

Syftet med landskapsturnén är att samla in regionala aktörers synpunkter och projektidéer om reformer och investeringar samt att diskutera vad EU: s återhämtningsfinansiering ska användas till – hur Finland kan återhämta sig och styras in på i ett hållbart tillväxtspår. Syftet med landskapsturnén är dessutom att ge de regionala aktörerna en enhetlig övergripande uppfattning av prioriteringarna i Finlands program för hållbar tillväxt, klarlägga ramarna för EU:s finansiering, berätta om den praktiska beredningen av den och om andra program och instrument i EU:s återhämtningspaket.

Till evenemangen inbjuds många olika aktörer i regionen: företrädare för landskapsförbunden, städerna, regionförvaltningen, arbetsmarknadsorganisationerna, industrin och näringslivets organisationer, frivilligorganisationer och läroanstalter.

"Det är nödvändigt att Finlands program för hållbar tillväxt utarbetas tillsammans. Det utarbetas tillsammans med olika ministerier, tillsammans med landskapens och regionernas aktörer samt med näringslivet och forskningssektorn. Det är nödvändigt att vi även i regionerna samarbetar med aktörer, kommuner, företag och organisationer inom såväl regionutvecklingen som social- och hälsovårdssektorn", påminner finansminister Matti Vanhanen.

Finansministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar tillställningarna tillsammans med regionerna i september–oktober. Flera ministrar deltar i landskapsturnén och de ortsspecifika deltagarna fastställs senare. Näringsminister Mika Lintilä är på plats i Uleåborg 21.9 och i Seinäjoki 26.9. I en del av de regionala tillställningarna deltar ministrarna på distans.

Ett sammandrag av landskapsturnén hålls i Helsingfors i slutet av oktober.

Statsrådet överlämnar en redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt till riksdagen i slutet av 2020. Det material som fås från landskapsturnén utnyttjas vid beredningen av den. Vid budgetmanglingen 16.9.2020 fattade regeringen beslut om de huvudsakliga riktlinjerna för Finlands program för hållbar tillväxt (på finska).

Målet är att utarbeta en preliminär plan för Finlands program för hållbar tillväxt före utgången av 2020. Det slutliga programmet ska lämnas till Europeiska kommissionen före utgången av april 2021.

Preliminär tidtabell för landskapsturnén:

 • Norra Österbotten, Uleåborg 21.9
 • Södra Österbotten, Seinäjoki, 26.9
 • Lappland, Rovaniemi 30.9
 • Kajanaland, Kajana 30.9
 • Södra Karelen, Villmanstrand 3.10
 • Södra Savolax, S:t Michel, 5.10
 • Norra Savolax, Kuopio 5.10.
 • Norra Karelen, Joensuu 6.10
 • Mellersta Finland, Jyväskylä 8.10
 • Kymmenedalen, Kouvola 9.10
 • Päijänne-Tavastland, Lahtis 12.10
 • Österbotten, Vasa 13.10
 • Mellersta Österbotten, Karleby 13.10
 • Egentliga Finland, Åbo 15.10
 • Satakunta, Björneborg, 16.10
 • Centrala Tavastland, Tavastehus 19.10
 • Birkaland, Tammerfors 19.10
 • Nyland, Helsingfors 19.10
 • Avslutning, Helsingfors 28.10

Ytterligare information:

Maria Kaisa Aula, finansministerns statssekreterare, tfn 0295 530 443, [email protected]
Kimmo Tiilikainen, näringsministerns statssekreterare, tfn 0 295 530 303, fö[email protected]
Markus Sovala, överdirektör, finansministeriet, tfn 029 553 0 483, [email protected]